Kontaktný formulár

Pomocou kontaktného formuláru nám môžete poslať správu. Z rozbaľovacieho zoznamu "Kategória" vyberte, čoho sa správa týka.

Kontakty, údaje o spoločnosti

MONTÁŽ  :  BANSKA  BYSTRICA, ZVOLEN a okolie do 60 km

Vzorkové predajne :

Banská Bystrica   :   Kapitulská 6,

                               :   OC - Poliklinika Sásová,  Rudohorská 27 

Zvolen  :  OD STRED, Nám.SNP , 3.p. -  výroba  kľúčov

KONTAKTNÁ OSOBA :  Ing. Ján Moravčík,

  0905 / 256 368 ,  048 / 41 51 034

 

 VYROBA : Ing. Jozef  Moravčík   0905 605 319

 Montáž na Slovensku :  0905 605 319

Údaje o spoločnosti...

EVA   MORAVČÍKOVÁ  PROFIL - ALFA

Ruttkaya - Nedeckeho 2

974 01  Banská Bystrica

IČO : 35 260 777     DPH :  SK 102 00 59 403

Mob :    0907 121 829,       Tel-fax :    048 4152 744

Kde nás nájdete

V Banskej Bystrici:

Naši partneri

BANSKÁ BYSTRICA  v regióne Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, a okolie, tel. 0905 256 368

                                         Prevádzka:  Banská Bystrica   -   ul. Kapitulská 7

                                                                                             OC - Poliklinika Sásová 

                                                            Zvolen  -    Obchodný Dom - STRED, Nám. SNP,  3p.

NITRA    Prevádzka:  -  "SPARTAN" tel. 0948 735 555

                                    -  "LEVAP",  Zlatomoravecká  5,  tel:  0905 245 727

TRNAVA     Prev:  "MIPO" - Halenárska 17,  tel. 0907 192 853,  mipotrnava@mipotrnava.sk 

BRATISLAVA   Prev. "SASY"  -  OC HELIOS, Herlianska 15,  Ružinov,  tel. 0905 626 853

                                                        www.dveresasy.sk

KOŠICE  - Prev. "  SECDOOR " - Mlynská 5, tel.  0915 285 700, www.secdoor.sk  

                 - Prev. "EUROFAL"  -  Slovenskej Jednoty  č. 8,  1- posch,  tel. 0905 611 093

                                                          tel. 0902 685 272,    www.eurofal@eurofal.sk

PREŠOV      Prev : " HS - PLUS s.r.o." , Pod  Táborom 32, tel. 0905 660 820

POPRAD      Prev:  "PARKET PEMO", Dostojevského  12, tel. 0918 394 122,  052 789 23 61

KEŽMAROK   Prev:  "MIDOORS",  MUDr.Alexandra  52,  tel. 0908 203 577

HUMENNÉ   Prev:  "Bezpečnostné dvere", Kukorelliho 56 /za chemickým internátom /,  tel. 0904 888 555 

STROPKOV   Prev:  "AB mont, s.r.o.", tel. 0905 107 717

TREBIŠOV   Prev:  " NABINT",  tel.  0907 572 001

TRENČÍN    Prev:   "SEIDOOR",   tel.   0918 535 423,  www.seidoor.eu

NOVÉ  ZÁMKY  Prev:  "CENTRUM  DVERÍ", Podzámska  40, tel. 0949 146 037

ŽIAR  NAD  HRONOM   Prev:  "ROLVIS",  A. Dubčeka  41,  tel.  045 672 46 53

POVAŽSKÁ  BYSTRICA   Prev:   "UDO",  Nemocničná  986,   tel.   042 431 43 43