Kovania

Voľba vhodného typu kovania do značnej miery ovplyvňuje celkovú bezpečnostnú úroveň dverí. Z toho dôvodu sme v našich odporúčených zostavách bezpečnostných dverí volili čo najvhodnejšiu kombináciu jednotlivých súčastí (vložka, kovanie).

Galéria k článku: 
R1, chróm
R1, chróm
R4, chróm
R4, chróm
R1 - oblé, chróm
R1 - oblé, chróm
R4 - oblé, chróm
R4 - oblé, chróm
OS1, chróm (kovanie s vložkou)
OS1, chróm (kovanie s vložkou)
K 785 PCR (guľa - kľučka)
K 785 PCR (guľa - kľučka)
K 786 PCR (kľučka - kľučka)
K 786 PCR (kľučka - kľučka)
K 785 PT, titán (guľa - kľučka)
K 785 PT, titán (guľa - kľučka)
K 786 PT, titán (kľučka - kľučka)
K 786 PT, titán (kľučka - kľučka)
R 101 PZ, F9 (guľa - kľučka)
R 101 PZ, F9 (guľa - kľučka)
R 101 PZ, F4 (guľa - kľučka)
R 101 PZ, F4 (guľa - kľučka)
R 101 ZA - s krytom, F1 (guľa - kľučka)
R 101 ZA - s krytom, F1 (guľa - kľučka)
R 101 ZA - s krytom, F4 (guľa  - kľučka)
R 101 ZA - s krytom, F4 (guľa - kľučka)