Mreže

Vyrábame mreže „Pevné“ s certifikátmi od NBU :
Dôverné „PM – D“
Tajné „PM – T“
alebo otvárateľné bez certifikátov NBÚ.

Pevná mreža slúži na bezpečné uzavretie určeného otvoru bez možnosti otvárania.
Mreža sa uchytí z vonkajšej strany chráneného, alebo priamo do chráneného otvoru.
Mreže sa farbia farbami dostupnými v maloobchodnej sieti SR.
Pred výrobou mreží je nutné obhliadnuť miesto montáže a určiť typ mreží a uchytenie o stenu.

Ukotvenie na stenu                                                                    

Ukotvenie do otvoru