Prednosti a výhody

VŠETKO  O  BEZPEČNOSTNÝCH  DVERÁCH A AKO SI VYBRAŤ BEZPEČNOSTNÉ DVERE

 

Pri výbere je nutné zvážiť rôzne skutočnosti. Dvere sa zaraďujú do bezpečnostných tried, uvedených

v certifikáte podľa európskych noriem   ENV 1627, stupeň utajenia - NBÚ, požiarna odolnosť, 

licencia technickej služby....

Cetifikát ktorému nerozumiete, neakceptujte. Môže sa vzťahovať na nepodstatné vlastnosti dverí!

Preto si nechajte predložiť certifikáty odolnosti proti vlámaniu  ENV 1627,NBÚ, licenciu technickej služby, ktorá oprávňuje predajcu ku montáži, zvážte či je zabezpečený havarijný servis  a zaliatie zárubne do betónu, nie do PUR peny.

DVERE A FIRMY, KTORÉ ICH MONTUJÚ BY MALI SPĹŇAŤ NASLEDOVNÉ KRITÉRIÁ:

  1. BEZPEČNOSTNÁ cetifikácia dverí podľa Euronormy  ENV  1627

  2. Certifikát  Národného Bezpečnostného Úradu -  NBÚ

  3. POŽIARNA certifikácia dverí podľa STN EN 13501  --  EI30-C3,  EW30-C3, D3

  4. Certifikát zhody o stavebných výrobkoch  -  

  5. LICENCIA TECHNICKEJ SLUŽBY  za účelom montáže bezp.dverí s viacbodovým  mechanizmom

  6. Protihluková odolnosť  -  zvuková nepriezvučnosť 38dB

  8. ZÁRUKA na uzamykací mechanizmus 7 rokov

  9. Hmotnnosť dverí  od 45 do 85kg

10. NONSTOP SERVIS

11. Bezpečnostná zárubeň vlastnej výroby - naváraná na istiace body/kotvy/ a zabetónovaná

12. Atypické rozmery dverí a zarubní, možnosť skracovania dverí

13. STAVEBNÉ ÚPRAVY  - nadsvetlík a prisvetlík

14. DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI s výrobou a montážou bezp.dverí

15. Určené sú do interiéru a exteriéru.