Zárubne

Dostatočne pevná kovová zárubňa /najlepšie bezpečnostná/ je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia Vášho vchodu.
Dvere je možné osadiť do pôvodných kovových zárubní. Vtedy používame do dvier zámok K 113 s plochým jazykom. Zámok K 114 nie je vhodný, lebo istiace body sú hrubé a oslabujú zárubeň.
Na dosiahnutie najlepších zvukovo a tepelno-izolačných vlastností je potrebná dodávka novej bezpečnostnej zárubne.
Drevenú, alebo poškodenú kovovú zárube /krivá, skrížená, pokrútená, pretrhnutá/, Vám vymeníme.
Používame bezpečnostné zárubne nami vyrábané, na určitých miestach spevnené a zabezpečené proti roztiahnutiu.
Uchytenie zárubne do steny sa robí navarením na 8 konzol / po 4 po obidvoch zvislýchstranách/. Následne vyplníme zárubňu betónom a tak dosiahneme potrebnú pevnosť osadenia zárubne.
Typ a profil zárubne určí na obhliadke miesta montáže náš zástupca.

Galéria k článku: 
Pánt
Pánt
Zámok
Zámok
Uchytenie
Uchytenie
Uchytenie zárubne konzolou
Uchytenie zárubne konzolou
Detail prahu so zárubňou
Detail prahu so zárubňou
Tesnenie
Tesnenie