Naše certifikáty

Naše certifikáty
Dvere, ktoré dodávame majú okrem Certifikátu Národného Bezpečnostného Úradu (NBÚ) aj Bezpečnostnú certifikáciu podľa Euronormy ENV 1627 a požiarnu certifikáciu dverí podľa STN EN 13501. Spoločnosť Profil BB disponuje licenciou technickej služby, ktorá oprávňuje predajcu ku montáži viacbodových bezpečnostných dverí.


Certifikáty Národného bezpečnostného úradu - NBÚ


Licencia
II. trieda NBÚ
III. trieda NBÚ
IV. trieda NBÚ


Certifikáty podľa Európskej normy ENV -1627


II. trieda
III. trieda

IV. trieda


Certifikáty pre bezpečnostné mreže


Požiarny certifikát
II. trieda NBÚ
III. trieda NBÚ