Naše certifikáty

Naše certifikáty
Dvere, ktoré dodávame majú okrem Certifikátu Národného Bezpečnostného Úradu (NBÚ) aj Bezpečnostnú certifikáciu podľa Euronormy ENV 1627 a požiarnu certifikáciu dverí podľa STN EN 13501. Spoločnosť Profil BB disponuje licenciou technickej služby, ktorá oprávňuje predajcu ku montáži viacbodových bezpečnostných dverí.


Certifikáty Národného bezpečnostného úradu - NBÚ


Naše certifikáty
Licencia
Naše certifikáty
II. trieda NBÚ
Naše certifikáty
III. trieda NBÚ
Naše certifikáty
IV. trieda NBÚ


Certifikáty podľa Európskej normy ENV -1627


Naše certifikáty
II. trieda
Naše certifikáty
Naše certifikáty
III. trieda
Naše certifikáty

Naše certifikáty
IV. trieda
Naše certifikáty


Certifikáty pre bezpečnostné mreže


Naše certifikáty
Požiarny certifikát
Naše certifikáty
II. trieda NBÚ
Naše certifikáty
III. trieda NBÚ