Naše certifikáty
Dvere, ktoré dodávame majú okrem Certifikátu Národného Bezpečnostného Úradu (NBÚ) aj Bezpečnostnú certifikáciu podľa Euronormy ENV 1627 a požiarnu certifikáciu dverí podľa STN EN 13501. Spoločnosť Profil BB disponuje licenciou technickej služby, ktorá oprávňuje predajcu ku montáži viacbodových bezpečnostných dverí.


Certifikáty Národného bezpečnostného úradu - NBÚ


licencia-nbu-I
Licencia
licencia-nbu-II
II. trieda NBÚ
licencia-nbu-III
III. trieda NBÚ
licencia-nbu-IV
IV. trieda NBÚ


Certifikáty podľa Európskej normy ENV -1627


certifikat-env-IIa
II. trieda
certifikat-env-IIb
certifikat-env-IIIa
III. trieda
certifikat-env-IIIb

certifikat-env-IVa
IV. trieda
certifikat-env-IVb


Certifikáty pre bezpečnostné mreže


bezpecnostne-mreze-poziarny
Požiarny certifikát
bezpecnostne-mreze-II-NBU
II. trieda NBÚ
bezpecnostne-mreze-III-NBU
III. trieda NBÚ


Certifikáty pre bezpečnostné dvere BCD 2/4 a BCD 2/5


2022-11-15_092826-1
BCD 2/4
2022-11-15_092826-2
BCD 2/4
2022-11-15_092465
BCD 2/5
2022-11-15_092788
BCD 2/5