Naše certifikáty
Dvere, ktoré dodávame majú okrem Certifikátu Národného Bezpečnostného Úradu (NBÚ) aj Bezpečnostnú certifikáciu podľa Euronormy ENV 1627 a požiarnu certifikáciu dverí podľa STN EN 13501. Spoločnosť Profil BB disponuje licenciou technickej služby, ktorá oprávňuje predajcu ku montáži viacbodových bezpečnostných dverí.


Certifikáty Národného bezpečnostného úradu - NBÚ


licencia-NBU-2016
Licencia
NBÚ 2_4
II. trieda NBÚ
NBÚ 2_5, 2_9
III. trieda NBÚ


Certifikáty podľa Európskej normy ENV -1627


BCD 2_4_Page_1
II. trieda
BCD 2_4_Page_2
BCD 2_5, 2_9_Page_1
III. trieda
BCD 2_5, 2_9_Page_2


Požiarny certifikát


bezpecnostne-mreze-poziarny
Požiarny certifikát