Všetko o bezpečnostných dverách

Čo by ste mali vedieť pri výbere bezpečnostných dverí a na aké kritériá dbať pri výbere dodávateľa?

Pri výbere je nutné zvážiť rôzne skutočnosti. Dvere sa zaraďujú do bezpečnostných tried, uvedených v certifikáte podľa európskych noriem ENV 1627, stupeň utajenia - NBÚ, požiarna odolnosť a licencia technickej služby.

Certifikát ktorému nerozumiete, neakceptujte. Môže sa vzťahovať na nepodstatné vlastnosti dverí!

Preto si nechajte predložiť certifikáty odolnosti proti vlámaniu ENV 1627, NBÚ, licenciu technickej služby, ktorá oprávňuje predajcu ku montáži a zvážte či je zabezpečený havarijný servis a zaliatie zárubne do betónu (nie do PUR peny).

Kritériá pri výbere správneho dodávateľa

na výrobu a montáž bezpečnostných dverí 

 • Bezpečnostná cetifikácia dverí podľa Euronormy ENV 1627
 • Certifikát Národného Bezpečnostného Úradu - NBÚ
 • Požiarna certifikácia dverí podľa STN EN 13501 - EI30-C3, EW30-C3, D3
 • Certifikát zhody o stavebných výrobkoch
 • Licencia technickej služby za účelom montáže bezpečnostných dverí s viacbodovým mechanizmom
 • Protihluková odolnosť - zvuková nepriezvučnosť aspoň 38dB
 • Záruka na uzamykací mechanizmus aspoň 7 rokov
 • Hmotnosť dverí v rozmedzí od 45 do 85kg
 • poskytovanie NONSTOP servisu
 • Bezpečnostná zárubeň vlastnej výroby - naváraná na istiace body /kotvy/ a zabetónovaná
 • Možnosť výberu atypických rozmerov dverí a zarubní, možnosť skracovania dverí
 • Stavebné úpravy - nadsvetlík a prisvetlík
 • Stabilita a Dlhoročné skúsenosti s výrobou a montážou bezpečnostných dverí
 • Možnosť výberu dverí do interiéru a exteriéru.Spoločnosť Profil všetky tieto kritériá spĺňaMáte záujem o naše bezpečnostné dvere?