Dostatočne pevná kovová zárubňa /najlepšie bezpečnostná/ je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia Vášho vchodu.

Dvere je možné osadiť do pôvodných kovových zárubní. Vtedy používame do dvier zámok K 113 s plochým jazykom. Zámok K 114 nie je vhodný, lebo istiace body sú hrubé a oslabujú zárubeň.

Na dosiahnutie najlepších zvukovo a tepelno-izolačných vlastností je potrebná dodávka novej bezpečnostnej zárubne.

Drevenú, alebo poškodenú kovovú zárube /krivá, skrížená, pokrútená, pretrhnutá/, Vám vymeníme.

Používame bezpečnostné zárubne nami vyrábané, na určitých miestach spevnené a zabezpečené proti roztiahnutiu.

Uchytenie zárubne do steny sa robí navarením na 8 konzol /po 4 po obidvoch zvislých stranách/. Následne vyplníme zárubňu betónom a tak dosiahneme potrebnú pevnosť osadenia zárubne.

Typ a profil zárubne určí na obhliadke miesta montáže náš zástupca.


Ukážky vyhotovení zárubní