Slúžia k zvýšeniu bezpečnostnej úrovne dverí, prípadne ako praktický doplnok pri vnútornom zatváraní.


Ukážky prídavných zámkov