Voľba vhodného typu kovania do značnej miery ovplyvňuje celkovú bezpečnostnú úroveň dverí. Z toho dôvodu sme v našich odporučených zostavách bezpečnostných dverí volili čo najvhodnejšiu kombináciu jednotlivých súčastí (vložka, kovanie).


Naše odporúčané kovania